Den nya versionen av eArbetsboken är nu klar. Redaktörerna Pia Rydell, Lennart Lundin och Nisse Berglund har tillsammans med övriga författare genomfört en omfattande omarbetning vilket lett fram till att den nya utgåvan är tydligare och mera användarvänlig. Fortfarande återstår arbete med referenser samt även viss grafisk utformning. Vill du ladda ner eArbetsboken i den senaste versionen kan du göra det här.