Seminarium i Karlstad 161114

Den 14:de november genomfördes ett seminarium på Karlstads universitet för oss som är intresserade av utveckling av Resursgrupps-ACT i Sverige.

Under dagen gavs kortare dragningar av Nisse Berglund, Mats Borell, Sonny Wåhlstedt samt Ulf Malm. Huvudpunkten under dagen var dock resonemang kring hur ett fortsatt utvecklingsarbete kring RACT kan genomföras och organiseras. Bland de punkter som diskuterades fanns bland annat hur vi kan öka samstämmigheten mellan olika utbildningsanordnare samt hur det fortsatta arbetet kan organiseras. Seminariedeltagarna fastnade för att försöka arbeta vidare mot någon form av 'Nationellt råd' eller 'samarbetsforum' och en arbetsgrupp utsågs för att arbeta vidare med uppslaget under det kommande året.

Seminariedeltagarnas uppfattning om dagen redovisas i dokumentet nedan.