Välkommen till hemsidan om Resursgrupps-ACT

Denna hemsida är till för oss som arbetar med, utbildar oss inom eller får stöd och hjälp inom ramen för Resursgrupps-ACT. Förhoppningen är att hemsidan ska presentera nyheter, ge möjlighet till att utbyta erfarenheter och även tillhandahålla material som utvecklats inom området.

Nyheter
En ny kraftigt omarbetad version av eAboken är nu klar för publicering. Läs mera och ladda ner här.
Under november genomfördes ett seminarium i Karlstad med målsättningen att nystarta ett utvecklingsarbete av RACT i Sverige.